Cứu Rỗi Muôn Dân

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 907
#
Tố Hà

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Cứu Rỗi Muôn Dân

Giê-xu con trời đã giáng sinh, nào ta cùng vui mừng hát vang
Giê xu lâm phàm cứu muôn dân tình yêu và hy vọng tỏ bày
Loan báo cho người biết Giê-xu, duy chính Ngài năng quyền lớn lao
Quăng hết ô tội khỏi thế nhân, Ngài đem lại an bình phước ân

Đêm xưa ấy Chúa đã hạ sinh, nơi tối tăm đê hèn
Vì yêu thương nhân thế Chúa đã đến thế gian ô tội làm người
Thiên sứ vui mừng báo tin lành cùng tiếng kèn vang rền khắp nơi
Vui bấy Vua trời đã giáng sinh, Ngài phá tan ách ma thống trị
Ân điển dư dật Chúa ban cho, Ngài khơi nguồn hy vọng, thái an
Vinh hiển Vua trời Đấng chí cao
Ngài ban Giê xu vì thế nhân
Đêm xưa ấy Chúa đã hạ sinh, nơi tối tăm đê hèn
Vì yêu thương nhân thế chúa đã đến thế gian ô tội làm người

Giê xu con trời đã giáng sinh
Nào ta cùng vui mừng hát vang
Giê xu lâm phàm cứu muôn dân
Tình yêu và hy vọng tỏ bày
Loan báo cho người biết Giê xu
Duy chính ngài năng quyền lớn lao
Quăng hết ô tội khỏi thế nhân
Ngài đem lại an bình phước ân
Xem toàn bộ

Bình luận