Hát Câu Ca Mừng

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 1511
#
Nguyên Thảo

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Hát Câu Ca Mừng

Cùng cất tiếng lên chúc tụng, mừng Chúa ta ra đời
Cùng cát tiếng lên hát ngợi, con Chúa Cha trên Trời
Muôn dân hãy biết đến tôn vinh, Vua vinh hiển nơi hang Bê-lem
Muôn Thiên Sứ hát vang ca ngợi con Vua.
Lại cứu Chúa con hiến dâng, đời sống con cho Ngày.
Là của lễ đêm Giáng Sinh, đêm Thánh nhi lâm phàm.
Dâng lên Chúa của lễ đơn sơ, như nơi máng chiên thơ nghèo hèn,
Nhưng Cha vẫn vui lòng tiếp nhận chân tình.

Ha_Lê_Lu_Gia sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao
Ha_Lê_Lu_Gia sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao
Ha_Lê_Lu_Gia bình an dưới đất ơn trạch cho loài người
Ha_Lê_Lu_Gia bình an dương thế ơn lành cho loài người
Ha_Lê_Lu_Gia sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao
Ha_Lê_Lu_Gia sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao
Ha_Lê_Lu_Gia bình an dưới đất ơn trạch cho loài người
Ha_Lê_Lu_Gia bình an dương thế ơn lành cho loài người
Xem toàn bộ

Bình luận