Jesus Chính Ngài

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 1078
#
Siu Ykao

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Jesus Chính Ngài
Con luôn luôn tin nơi Giê Xu
Bên con ngay khi giông tố phủ phàng
Tin nơi Cha con luôn vững tâm an bình
Lòng con biết chính Ngài là Giê Xu
Khi chung quanh con màn tối bao trùm
Không gian âm u gây bối rối
Duy Giê Xu thương hàn gắn tâm hồn
Đời con thỏa vui
Chính Chúa Giê Xu, chỉ duy Giê Xu
Có Chúa Giê Xu không còn lo âu vẫn vương
Chúa luôn đi cùng, với con từng bước
Con sống thỏa vui
Chúa quá yêu con.
Xem toàn bộ

Bình luận