Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm

Trình bày: Thể loại: Lượt nghe: 1417
#
Phương Trinh

Thông tin đang được cập nhật

Đóng góp
Xem thêm

Lời bài hát

Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm

Cứu Chúa con, Đấng Cứu ân
Đã cứu vớt con từ chốn tối tăm!
Oai nghi Ngài đến muôn đời.
Tâm linh con thoả vui từ đây
Vì Ngài đã đến
Nơi trần gian cứu vớt người.
Chúa đã đến với ta.
Giê-xu là Con Chúa Cha.

Ngài đã sống và chết thế
Phục sinh hiển vinh trên dương trần.
Nhờ Cứu Chúa mà thế giới.
được sự sống trong yêu thương Ngài.
Halêlugia! Nhờ ơn Cha ban.

My Savior, Redeemer lifted me from the miry clay.
Almighty, forever I will never be the same.
Cause You came near.
From the everlasting to the world we live.
The Father's only Son.
And You lived, and You died.
And You rose again on high.
And You opened the way.
For the world to live again.
Halelujah! For all You're done.
Xem toàn bộ

Bình luận