Thông tin

Tên thật: Buu Bunong

Sinh ngày: 28/1

Hiện tại anh đang học tại Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh