Thông tin

Tên thật: HZina Bya

Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam